Het innovatieprogramma van het boekenvak, Renew the Book, reikt voor de tweede keer de Pioniersprijs uit. Deze prijs, ter waarde van € 1.500 is bedoeld als een extra aanmoedigingsprijs voor een van de inzendingen. De winnaar van de 2022-editie was Bookground. 

De prijs wordt toegekend naast de bekende Innovation Award ter waarde van €10.000. De winnaar zal worden bepaald door de deelnemers aan het Onboardingsprogramma van de GAU. Aan dit programma doen twaalf jonge en beloftevolle boekenvakkers mee. De prijs wordt toegekend aan de inzending die op de lange termijn als beloftevol wordt gezien. De prijs is bedoeld voor de innovatoren als stimulans om met de innovatie door te gaan.

De Pioniersprijs is bedoeld als een extra aanmoedigingsprijs voor een van de inzendingen.

Jeroen Kans, programmaleider van het GAU Onboarding Traject is blij met de samenwerking met Renew the Book: “Op deze manier dagen we de deelnemers aan het traject uit mee te denken over vernieuwingen in het uitgeefvak en betrekken we ze er actief bij. Zij zijn immers degenen die de toekomst van de uitgeverij vorm gaan geven. Innovaties zijn daarbij onmisbaar.

Geweldig dat de GAU dit via Renew the Book wil ondersteunen.”

Innovaties in de uitgeverij zijn onmisbaar.

Over het GAU onboardingsprogramma

Om nieuwe vakgenoten snel in te werken en vertrouwd te maken met alle ins & outs van het algemene uitgeefvak, heeft de GAU het Onboardingprogramma ontwikkeld. Het programma reikt hun de kennis en vaardigheden aan, zodat nieuwkomers snel en volwaardig kunnen meedraaien. Verder stimuleert het de ontwikkeling van de persoonlijke vaardigheden en de attitude die in het uitgeefvak onmisbaar zijn.

Het programma is bedoeld voor jonge boekenvakkers die werken in de redactie, marketing of verkoop van een algemene uitgeverij. Elke deelnemer krijgt de ruimte een eigen handschrift te ontwikkelen en wordt gestimuleerd innovatief ondernemerschap aan de dag te leggen. Nieuwe vakgenoten die nieuwe vormen bedenken en nieuwe wegen durven in te slaan. De eerste groet heeft in februari het traject succesvol afgerond. Een tweede groep is nu bezig en in september start de derde groep.

Over Renew the Book

Renew the Book – the Innovation Award is een initiatief van de Groep Algemene Uitgevers (GAU). De GAU behartigt de belangen van de Nederlandse boekenuitgevers van literatuur, kinderboeken en non-fictie.

Na twee edities Renew the Book, waarin door samenwerking met startups van over de hele wereld nieuwe ideeën, businessmodellen en partnerships het Nederlandse boekenvak werd geïnspireerd, komt nu de derde editie: Renew the Book – The Innovation Award.

Deze nieuwe opzet van Renew the Book bestrijkt de drie doelen waar RtB oorspronkelijk voor is opgericht: