Renew the Book Innovation Award introduceert: Pioniersprijs

Het innovatieprogramma van het boekenvak, Renew the Book, introduceert de Pioniersprijs. Deze prijs is bedoeld als een extra aanmoedigingsprijs voor een van de inzendingen. De winnaar van de 2022-editie was Bookground. Dit werd  bekendgemaakt op 1 november 2022 tijdens het grote Renew the Book-event in Pakhuis de Zwijger. Bookground ontving €7.500.

De prijs wordt toegekend naast de bekende Innovation Award ter waarde van €50.000. De winnaar zal worden bepaald door de deelnemers aan het Onboardingsprogramma van de GAU. Aan dit programma doen twaalf jonge en beloftevolle boekenvakkers mee. De prijs wordt toegekend aan de inzending die op de lange termijn als beloftevol wordt gezien. De prijs is bedoeld voor de innovatoren als aanmoediging om met de innovatie door te gaan.

De Pioniersprijs is bedoeld als een extra aanmoedigingsprijs voor een van de inzendingen.

De prijs kan worden toegekend aan alle inzendingen, er is dus geen long- of shortlist.

- Martin Voigt -

Martin Voigt, Program Director van Renew the Book: “De inzendingen van Renew the Book bestrijken een breed palet van creativiteit, originaliteit, commercialiteit, waar de jury op basis van onder meer haalbaarheid, schaalbaarheid, maturity van de organisatie en de kwaliteit van de techniek en het team een keuze maakt.

Ook kijkt zij naar de impact die de innovatie kan hebben op het vak. De Pioniersprijs kijkt meer naar de toekomstige belofte van de inzending, zonder dat directe haalbaarheid per se een voorwaarde is.

Er wordt gekeken naar originaliteit, of het zich bevindt op het snijvlak van realistisch en futuristisch, en wellicht op het kruispunt tussen commercie en idealisme.

Dus kort gezegd: Welke belofte heeft de prijs in zich voor de toekomst. De prijs kan worden toegekend aan alle inzendingen, er is dus geen long- of shortlist.”

Jeroen Kans, programmaleider van het GAU Onboarding Traject is blij met de samenwerking: “Op deze manier dagen we de deelnemers aan het traject uit mee te denken over innovaties in het algemene uitgeefvak en betrekken we ze er actief bij. Zij zijn immers degenen die de toekomst van de uitgeverij vorm gaan geven. Innovaties zijn daarbij onmisbaar.

Geweldig dat de GAU dit via Renew the Book wil ondersteunen.”

Innovaties in de uitgeverij zijn onmisbaar.

- Jeroen Kans -

Over het GAU onboardingsprogramma

Om nieuwe vakgenoten snel in te werken en vertrouwd te maken met alle ins & outs van het algemene uitgeefvak, heeft de GAU het Onboardingprogramma ontwikkeld. Het programma reikt hun de kennis en vaardigheden aan, zodat nieuwkomers snel en volwaardig kunnen meedraaien. Verder stimuleert het de ontwikkeling van de persoonlijke vaardigheden en de attitude die in het uitgeefvak onmisbaar zijn.

Het programma is bedoeld voor jonge boekenvakkers die werken in de redactie, marketing of verkoop van een algemene uitgeverij. Elke deelnemer krijgt de ruimte een eigen handschrift te ontwikkelen en wordt gestimuleerd innovatief ondernemerschap aan de dag te leggen. Nieuwe vakgenoten die nieuwe vormen bedenken en nieuwe wegen durven in te slaan. De eerste groet heeft in februari het traject succesvol afgerond. Een tweede groep is nu bezig en in september start de derde groep.

Over Renew the Book

Renew the Book – the Innovation Award is een initiatief van de Groep Algemene Uitgevers (GAU). De GAU behartigt de belangen van de Nederlandse boekenuitgevers van literatuur, kinderboeken en non-fictie.

Na twee edities Renew the Book, waarin door samenwerking met startups van over de hele wereld nieuwe ideeën, businessmodellen en partnerships het Nederlandse boekenvak werd geïnspireerd, komt nu de derde editie: Renew the Book – The Innovation Award.

Deze nieuwe opzet van Renew the Book bestrijkt de drie doelen waar RtB oorspronkelijk voor is opgericht: