Jouw inzending

Waar moet de inzending aan voldoen?

De inzending dient vernieuwend, gevalideerd, haalbaar en schaalbaar van karakter te zijn. Ook kan een innovatief plan of idee worden ingediend, mits ondersteund door een proof of concept, of een werkend prototype. Belangrijk is dat de Innovation Award niet is bedoeld voor een in het verleden bewezen innovatie, maar een vernieuwend product is dat impact heeft op de lezer of het lezen (of het boekenvak) van 2021 en verder.

Wat bedoelen we precies?

vernieuwend: jouw innovatie is aantoonbaar beter, effectiever, origineler en dus nog niet eerder op de markt gebracht.

gevalideerd: de impact hoe succesvol jouw innovatie een probleem oplost en wat de mogelijkheden tot schaalbaarheid zijn, zijn (deels) getest. Het onderzoek en de testresultaten zijn in te zien.

haalbaar: de realisatie van jouw innovatie en haar doelstellingen is haalbaar, zowel in productie als in doelstelling.

schaalbaar: jouw innovatie heeft mogelijkheden en kansen tot meer omzet, meer bereik en gebruikers

De inzendingen worden door een onafhankelijke jury beoordeeld. Het prijzengeld van de Innovation Award dient te worden besteed aan het optimaliseren of het schalen van de innovatie. Hoe een inzender het geld wil inzetten voor dit doel, is onderdeel van de inzending.

We ontvangen graag inzendingen die aantoonbaar uniek, innovatief en duurzaam van karakter zijn, ten gunste van een of enkele van de schakels in het proces om uiteindelijk de lezer te laten lezen.

De inzending kan variëren van een techn(olog)ische oplossing, tot een bepaalde methodiek of een campagne. Ook kan een innovatief plan of idee worden ingediend, mits ondersteund door een proof of concept, of een werkend prototype.

Belangrijk is dat de prijs niet is bedoeld voor een in het verleden bewezen innovatie, maar een vernieuwend product is dat impact heeft op het boekenvak van 2021 en verder.

De winnaar dient het prijzengeld in te zetten ter versterking en optimalisatie van de innovatie, en deze, al dan niet in afgeslankte vorm of als dienst, ten nut stellen voor andere (gelijksoortige) organisaties in het boekenvak. Hoe de inzender dit denkt te doen is een onderdeel van deelname. 

In welke categorie valt jouw innovatie?

product / marktcombinaties

klanten / doelgroepen

impact van boeken / het lezen

processen

campagnes

beleving van het lezen

Wat wij belangrijk vinden is originaliteit, visie, duurzaamheid, enthousiasme, reikwijdte, reproduceerbaarheid, impact en haalbaarheid.

Uitslag

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.