Innovation Award

Voordat een verhaal uiteindelijk door de lezer wordt gelezen, gaat het langs verschillende stadia. Het wordt geschreven, een manuscript wordt geselecteerd en geredigeerd, het wordt geproduceerd tot bijvoorbeeld een (e-)boek, en langs marketing- en verkoop-processen gaat het door middel van distributiekanalen via de (e)retail naar de lezer. Alle schakels in dit proces werken naar één doel: de lezer laten lezen.

Het belang van de lezer staat daarom centraal in deze editie van Renew the Book – Innovation Award. Heb jij bijvoorbeeld iets bedacht of ontwikkeld dat de leeservaring verbetert? Of waarmee je de lees community kunt helpen? Of heb je iets ontwikkeld waarmee je niet-lezers weet te verleiden tot lezen? Draagt jouw innovatie bij om boeken toegankelijker voor de lezer te maken? Of heb je een andere innovatie bedacht om de lezer van dienst te zijn?

Renew the Book – Innovation Award staat open voor organisaties die actief zijn in een van de bovengenoemde schakels om de lezer te bereiken, maar staat ook open voor start-ups, studententeams en iedereen die een geweldig idee heeft ontwikkeld ten gunste van de lezer of het lezen.

Van auteur naar lezer

Creatie
Elk verhaal begint bij de schrijver. Een verhaal in tekst, in beeld, een verhaal voor op papier voor op het scherm of als audio- of ander bestand. Vorm volgt de inhoud, of inhoud volgt de vorm.
Selectie
De verhalen of de manuscripten worden door bijvoorbeeld uitgeverijen beoordeeld op kwaliteit, potentie en of er een doelgroep voor is.
Redactie
Aan het verhaal wordt geschaafd, geslepen, er wordt bijgeschreven, geschrapt. Taal- en stijlfouten worden verwijderd om te komen tot een verhaal dat in zijn vorm perfect is.
Productie
Het verhaal wordt geproduceerd. Het verhaal wordt op papier 'gezet', waarna het via een productieproces tot een product wordt gemaakt (boek of ebook). Dat gebeurt bij een drukker of een printer.
Promotie & marketing
Als het boek wordt gemaakt, zorgen marketing en promotie-afdelingen ervoor dat de beoogde doelgroep weet dat het boek verschijnt, of is verschenen. Via kranten, sociale media of reclamecampagnes.
Verkoop
Verkoopafdelingen zorgen dat de boeken bij boekhandels, bibliotheken en op online webshops te verkrijgen is voor de lezer.
Distributie
De boeken vinden via fijnmazige netwerken, zoals via de ruim 1300 boekhandels, 1200 bibliotheken en talloze verzendbedrijven hun weg naar de lezer.
Lezer
Waar het voor iedereen in het proces om te doen is: de lezer. Jong of oud, man of vrouw.

Deelnamevoorwaarden

De inzending dient vernieuwend, gevalideerd, haalbaar en schaalbaar van karakter te zijn. Ook kan een innovatief plan of idee worden ingediend, mits ondersteund door een proof of concept, of een werkend prototype. Belangrijk is dat de Innovation Award  niet is bedoeld voor een in het verleden bewezen innovatie, maar een vernieuwend product is dat impact heeft op het lezen (en het boekenvak)van 2022 en verder.

Wat bedoelen we met die termen?

vernieuwend: jouw innovatie is aantoonbaar beter, effectiever, origineler en dus nog niet eerder op de markt gebracht.

gevalideerd: de impact hoe succesvol  jouw innovatie een probleem oplost en wat de mogelijkheden tot schaalbaarheid zijn, zijn (deels) getest. Het onderzoek en de testresultaten zijn in te zien.

haalbaar: de realisatie van jouw innovatie en haar doelstellingen is haalbaar, zowel in productie als in doelstelling.

schaalbaar: jouw innovatie heeft mogelijkheden en kansen tot meer omzet, meer bereik en gebruikers

De inzendingen worden door een onafhankelijke jury beoordeeld. Het prijzengeld van de Innovation Award dient te worden besteed aan het optimaliseren of het schalen van de innovatie. Hoe een inzender het geld wil inzetten voor dit doel, is onderdeel van de inzending.

Belangrijk is dat de prijs niet is bedoeld voor een in het verleden bewezen innovatie, maar een vernieuwend product is dat impact heeft op het boekenvak van 2022 en verder. 

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Over Renew the Book

Renew the Book – the Innovation Award is een initiatief van de Groep Algemene Uitgevers (GAU). De GAU behartigt de belangen van de Nederlandse boekenuitgevers van literatuur, kinderboeken en non-fictie.

Na twee edities Renew the Book, waarin door samenwerking met startups van over de hele wereld nieuwe ideeën, businessmodellen en partnerships het Nederlandse boekenvak werd geïnspireerd, komt nu de derde editie: Renew the Book – The Innovation Award.

Deze nieuwe opzet van Renew the Book bestrijkt de drie doelen waar RtB oorspronkelijk voor is opgericht: