Aanmeldformulier

Jouw innovatie aanmelden
Naam innovatie*
Website
Contactpersoon*
E-mailadres*
Telefoonnummer*
Gegevens indiener(s)
Naam indiener(s)*
E-mailadres*
Telefoonnummer*
Naam organisatie
Adres
Website
Betrokkenheid bij de innovatie*
Beschrijving van jouw inzending
Omschrijf je concept van de innovatie in maximaal 200 woorden*
Wie is je klant/wie zijn je klanten en wat is hun probleem?*
Is je klant ook de eindgebruiker van jouw innovatie?*
Op welke manier los je hun probleem op?*
Wat is de waarde van jouw idee voor de klant en/of de eindgebruiker? *
Hoe groot is de markt? Dus hoeveel mensen ervaren het probleem?*
Op wie richt je je in eerste instantie: Beachhead market vs target market?*
Hoe groot is de impact van jouw oplossing voor de klant en beschrijf dit zowel in kwantitatieve als kwalitatieve waarden*
Bestaan er al oplossingen voor dit probleem? Hoe goed zijn die? Waarin onderscheidt juist jouw inzending zich van deze oplossingen? *
Omschrijf specifiek waarom jouw inzending een innovatie is.*
Geef aan waarom de innovatie in aanmerking komt voor de Innovation Award. Ga hierbij onder andere in op de vraag hoe de innovatie ten gunste komt van de lezer en het boekenvak in brede zin. *
In welke categorie valt de innovatie:
Validatie van de inzending
Beschrijf het validatieproces: Is er geprototyped, een Proof of Concept, getest onder de doelgroep?*
Wat waren de belangrijkste inzichten na de validatie? Welke wijzigingen zijn daarna doorgevoerd?*
Welke verdere risicovolle aannames/risico's zie je nog, maar zijn nog niet getest?*
Groei & Next Steps
Licht hieronder de mogelijkheden tot opschaling van de innovatie toe m.b.t. gebruikers of omzet. *
Welke stappen heb je de afgelopen 12 maanden gezet om te komen waar je nu bent met de inzending? *
Wat is op dit moment de belangrijkste barrière om je innovatie te laten groeien? *
Wat is de ontwikkeltijd van de innovatie geweest, van start tot nu?*
Wat is de financiële omvang van de innovatie?*
Is jouw innovatie schaalbaar in andere landen?*
Wat zijn de drie inzichten die je hebt opgedaan tijdens het ontwikkelen van het product of dienst? (adhv product, organisatie, team, marketing, etc.)*
Hoe verdien jij je geld met deze innovatie?*
Stuur als je kunt een begroting mee voor jaar 1 tot en met 3*
Team
Beschrijf het team dat aan de innovatie heeft gewerkt. (naam, functie, rol in het team, track record op gebied van innovatie of binnen de markt)*
Ten slotte
Als jouw innovatie de Renew the Book - Innovation Award wint, waar wordt het prijzengeld aan besteed?*
Als je de Renew the Book - Innovation Award niet wint, wat zijn dan de stappen die je gaat zetten met je innovatie?*
Wat is jouw visie met je inzending? Wat wil je op langere termijn realiseren, welke ambitie heb je en waarom? *
Verdere informatie die van belang kan zijn voor de toekenning van de prijs. (max. 100 woorden)
Welke vraag hebben we nog niet gesteld, die jij wel belangrijk vindt om te beantwoorden?