Doe mee!

De inzendtermijn start op 1 september. Wil je meedoen? Dat kan. Meld je dan hier aan. Bekijk eerst het hele formulier even, dan weet je wat voor informatie je moet invullen.

Aanmeldingsformulier

Jouw innovatie aanmelden
Naam innovatie*
Website
Contactpersoon*
E-mailadres*
Telefoonnummer*
Gegevens indiener(s)
Naam indiener(s)*
E-mailadres*
Telefoonnummer*
Naam organisatie
Adres
Website
Betrokkenheid bij de innovatie*
Beschrijving van jouw inzending
Omschrijf je concept van de innovatie in maximaal 200 woorden*
Wie is je klant (bijvoorbeeld de lezer, de auteur, een partner in de keten) en wat is hun probleem?*
Op welke manier los je hun probleem op?*
Wat is de waarde van jouw idee voor de klant? *
Hoe groot is de markt? Dus hoeveel mensen ervaren het probleem?*
Hoe groot is de impact van jouw oplossing voor de klant en beschrijf dit*
Bestaan er al oplossingen voor dit probleem? Hoe goed zijn die? Waarin onderscheidt juist jouw inzending zich van deze oplossingen? *
Omschrijf specifiek waarom jullie inzending een innovatie is.*
In welke categorie valt de innovatie:
Geef aan waarom de innovatie in aanmerking komt voor de Innovation Award. Ga hierbij onder andere in op de vraag hoe de innovatie ten gunste komt van de lezer en het boekenvak in brede zin. *
Validatie van de inzending
Beschrijf het validatieproces: Is er geprototyped, een Proof of Concept, getest onder de doelgroep?*
Wat waren de belangrijkste inzichten na de validatie? Welke wijzigingen zijn daarna doorgevoerd?*
Welke verdere risicovolle aannames/risico's zie je nog, maar zijn nog niet getest?*
Groei & Next Steps
Licht hieronder de mogelijkheden tot opschaling van de innovatie toe m.b.t. gebruikers of omzet. *
Welke stappen heb je de afgelopen 12 maanden gezet om te komen waar je nu bent met de inzending? *
Wat is de ontwikkeltijd van de innovatie geweest, van start tot nu?*
Wat is de financiële omvang van de innovatie?*
Is jouw innovatie schaalbaar in andere landen?*
Wat heb je geleerd tijdens het proces, zowel extern ( van de eindgebruiker) als intern (van je organisatie, van je team)*
Hoe verdien jij je geld met deze innovatie?*
Team
Beschrijf het team dat aan de innovatie heeft gewerkt. (naam, functie, rol in het team, track record op gebied van innovatie of binnen de markt)*
Ten slotte
Als jouw innovatie de Renew the Book - Innovation Award wint, waar wordt het prijzengeld aan besteed?*
Als je de Renew the Book - Innovation Award niet wint, wat zijn dan de stappen die je gaat zetten met je innovatie?*
Wat is jouw visie met je inzending? Wat wil je op langere termijn realiseren, welke ambitie heb je en waarom? *
Verdere informatie die van belang kan zijn voor de toekenning van de prijs. (max. 100 woorden)
Welke vraag hebben we nog niet gesteld, die jij wel belangrijk vindt om te beantwoorden?