Disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan (de samenstelling van) de inhoud van renewthebook.com kunnen wij niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit daarvan en sluit de eigenaar ook aansprakelijkheid uit voor enigerlei  schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website.
 4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen en ook niet voor de wijze waarop gekoppelde websites omgaan met uw persoonsgegevens.
 5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
 6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Nadere informatie

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen: info@renewthebook.com

Renewthebook.com behoudt zich alle rechten voor.